VEILIGHEID IS LEUK met NRdoet.

RI&E en Veiligheidskundige Ondersteuning voor het MKB in Groningen, Friesland en Drenthe

RI&E ABONNEMENT

Sluit een abonnement af voor een jaar lang veiligheidskundige ondersteuning.

RI&E ABONNEMENT

per maand
of in 1 keer

1e JAAR

v.a.   260
v.a. 2860

2e JAAR

85

935

Risico Inventarisatie en Evaluatie
Uitvoeren op 1 locatie + adviezen t.b.v. plan van aanpak

O


Plan van aanpak 
Samen met preventiemedewerker opstellen

O


Taak Risico Analyse
Eénmalig samen opstellen + instructie team + format

O


Last Minute Risico Analyse
Eénmalig samen opstellen + instructie team + format

O


Toolbox 
Eénmalig samen opstellen + instructie team + format

O


Werkplekinspectie
Eénmalig samen uitvoeren + opstellen + format

O


BHV plan
Basisplan, invulinstructie en invuldocument om zelf mee aan de slag te gaan

O


Preventiemedewerker 
Ondersteunen via whatsapp of mail

O

O

Mappen 
Ingericht voor alle papieren

O


Jaarplanning 
Voor preventiemedewerker

OLIEVER ALLEEN DE RI&E?


VEILIGHEIDISLEUK is een onderdeel van NRdoet.  

info@nrdoet.nl  I  06 57 02 38 19

www.nrdoet.nl